تازه های سایت
بایگانی
اوقات شرعی

آرشیو مطالب در دسته بندی ‘اعتقاداتتان را چند می فروشید ؟’

اعتقاداتتان را چند می فروشید ؟

 

 

 

بسم الله …
 
مقیم لندن بود، 
تعریف می کرد که یک روز سوار تاکسی می شود 
و کرایه را می پردازد. 
راننده بقیه پول را که برمی گرداند 
مقداری را اضافه تر می دهد ! 
 
می گفت: 
چند دقیقه ای با خودم کلنجار رفتم 
که مقدار اضافه را برگردانم یا نه؟ 
 
آخر سر بر خودم پیروز شدم و آن را پس دادم 
و گفتم آقا این را زیاد دادی … 
 
 
گذشت و به مقصد رسیدیم. 
موقع پیاده شدن راننده سرش را بیرون آورد و گفت 
آقا از شما ممنونم. 
پرسیدم بابت چی؟ 
گفت می خواستم فردا بیایم مرکز شما مسلمانان و مسلمان شوم 
اما هنوز کمی مردد بودم. 
وقتی دیدم سوار ماشینم شدید خواستم شما را امتحان کنم. 
با خودم شرط کردم 
اگر مقدار پول اضافه را پس دادید بیایم. 
فردا خدمت می رسیم ! 
 
تعریف می کرد: 
تمام وجودم دگرگون شد حالی شبیه غش به من دست داد. 
من مشغول خودم بودم در حالی که داشتم تمام اسلام را به چندر غازی می فروختم !! 
 

 

آخرین اخبار
وضعیت یاهو
وضعیت آب و هوا