تازه های سایت
بایگانی
اوقات شرعی

دریافت فرم های درخواست خیریه

برای  دریافت  فرم شماره  1  درخواست  خیریه  اینجا  را  کلیک  کنید .

برای  دریافت فرم شماره  2  درخواست خیریه   اینجا  را کلیک کنید .

پس  از دانلود  و دریافت  فرم ها  آنرا   چاپ ( پرینت )  کرده و  پس از تکمیل  تمامی موارد آن  ،  به  مدیریت خیریه  تحویل  فرمائید  .

مسئول  تحقیق  خیریه  طبق  نوبت  نسبت  به  تحقیق  از  درخواست کننده  اقدام  و  پس از تایید  مورد  با  متقاضی  تماس  می گیرند .

از هرگونه  تماس  غیر ضروری  خود داری فرمائید .

نظرات بسته است

آخرین اخبار
وضعیت یاهو
وضعیت آب و هوا